author Image

Úřad práce vyplácí dávku mimořádné okamžité pomoci.