Tip na výlet: Pomník tří císařů a zámek Vraný

Dnešní tip na výlet nás zavede na slánsko do obce Vraný, kde najdeme pomník, který byl postaven při příležitosti 100. výročí setkání tří mocnářů a armád, které později zvítězili v rozhodující bitvě s Napoleonem.

 

 

Pomník evropského významu byl postaven roku 1913 při příležitosti stého výročí setkání tří spojeneckých armád, které později zvítězily v rozhodující bitvě proti Napoleonovi. Dne 17. srpna 1813 se zde konalo soustředění a přehlídka hlavní části spojenecké armády protinapoleonské koalice rakousko-rusko-pruské před jejím dalším tažením, završeným rozhodující vítěznou Bitvou národů u Lipska 1813. Vojska se tehdy postavila do šesti šiků mezi Vraným,  Lukovem, Černochovem, Ječovicemi, Ředhoští a Louckou. Velitelem spojeneckých vojsk byl jmenován kníže Karel Schwarzenberk a náčelníkem generálního štábu podmaršál Jan Josef Václav Radecký. Přehlídku vykonali mocnáři, rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a pruský král Bedřich Vilém III. Pomník stojí v místech, odkud mocnáři sledovali přehlídku spojeneckých vojsk.

Pomník se nachází v těsné blízkosti silnice č. 239 vedoucí z Peruce do Vraného. Nelze ho přehlédnout.

 

Když už budeme v obci Vraný, nesmíme zapomenou na rokokový zámek Vraný a celou řadu dalších památek, které v obci jsou.

Najdeme zde městskou bránu, krásný příklad městské architektury z 18. století. Opravena byla v roce 1996. Za obcí u silnice do Horní Kamenice byla kolem roku 1750 postavena kaple Nejsvětější Trojice, trojúhelného půdorysu, působivě umístěná v krajině. Při silnici na Černochov je postavena kaple sv. Rosalie, patronky proti moru. Jedná se o drobnou barokní stavbu. Na návsi stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o barokní skulpturu z období kol. r. 1740. Hodnotná práce dotvářející prostor  návsi. Restaurována v roce 1997 akademickým sochařem Jiřím Kašparem. Kilometr od obce při silnici do Peruce stojí pomník, postavený ke stému výročí přehlídky před bitvou u Lipska. Pomník z roku 1913 připomíná setkání rakouského císaře, ruského cara a pruského krále v r. 1813. Část pomníku (plastika orla) uložena na Obecním úřadě Vraný. Čtyři kilometry od Vraného v obci Peruc se nachází barokní zámek s výstavní síní Emila Filly. V obci Vraný pobýval jako dítě koncem 50. a počátkem 60. let 19.stol. pozdější básník Svatopluk Čech. Jeho otec byl ve Vraném hospodářským správcem. Před zámkem je umístěna busta Svatopluka Čecha.

Městská brána

 

socha sv. Jana Nepomuckého

 

kaple sv. Rosalie

 

kaple Nejsvětější Trojice

 

Městečko Vraný v roce 1706 koupila metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze. V letech 1785-1794 nechala poblíž kostela postavit rokokový zámek. V průčelí zámku, obráceném k východu směrem ke kostelu, stojícímu o něco níže, je mírně vystupující rizalit, převyšujícím boční stěny. Uprostřed rizalitu je široký vjezd. Patro, v rizalitu zvýšené, je členěno čtyřmi pilastry, nesoucími architráv s římsou, nad níž ční obloukovitě členitý štít s mušlí a po  jeho stranách krátká balustráda. Nad prostředním oknem umístěn velký znak metropolitní kapituly. Střecha je mansardová. Ve vlastnictví kapituly se zámek nacházel až do roku 1948.

V zámku byl v padesátých letech minulého století umístěn Domov důchodců. V současnosti je v zámku umístěn Ústav sociální péče.

Zámek Vraný

 

Zámek Vraný

 

 

Do obce se můžeme dostat jak vlakem, železniční zastávka Vraný na trati Kralupy – Slaný – Louny, nebo autobusem, jak ze Slaného, tak z Loun. Autem pak po silnici č. 239 Velvary – Louny.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

X
X