author Image

Sídliště ROZDĚLOV SEVER už má reálné obrysy.

X
X