Projekt Milión pro občany letos slaví 5 let, proto si slánská radnice k tomuto výročí přichystala novinku. Tou je zřízení speciální webové stránky, která je věnována pouze tomuto projektu. Na webové adrese www.meuslany.cz/participativni-rozpocet budete moci nejenom hlasovat online, ale naleznete zde také přehled všech projektů z minulých ročníků a dále návrhy pro letošní rok.

I letos občané předložili zajímavé nápady na zlepšení kvality života ve Slaném. Na následující straně vám představujeme čtyři projekty, které budou bojovat o vaši přízeň.  I letos organizujeme veřejnou prezentaci projektů, kde se budete moci seznámit s jednotlivými nápady. Setkání s předkladateli těchto nápadů se uskuteční 11. května od 18 hodin v MC Grand a bude trvat přibližně hodinu, během které autoři své projekty podrobně představí.

Hlasování slánské veřejnosti bude spuštěno hned druhý den, tj. 12. května. Znovu bude umožněno hlasování online i formou tištěného hlasovacího lístku tak, jak jste zvyklí. Projekty budou realizovány ještě letos, a to v pořadí vzešlém z veřejného hlasování až do vyčerpání celkové alokované částky jednoho milionu korun. Nyní k pravidlům:

Hlasovat můžete od 12. 5. do 31. 5. Následně proběhne vyhodnocení hlasování s kterým vás seznámíme v měsíčníku Slánská radnice a prostřednictvím online kanálů města.

Projekt je zaměřen na občany našeho města a jeho místních částí, kteří zde mají trvalé bydliště a kteří dosáhli věku 18 let. Tyto informace budou důsledně kontrolovány a neplatná či duplicitní hlasování vyřazena.

Občané, kteří nemají v domácím prostředí možnost přístupu na internet, budou moci využít k hlasování internetové připojení ve slánské knihovně nebo v Infocentru.

 

Hlasování online na adrese www.meuslany.cz/participativni-rozpocet

Tištěný hlasovací lístek naleznete a budete moci hned odevzdat do sběrných boxů na těchto exponovaných místech: Nemocnice Slaný, podatelna městského úřadu na adrese Velvarská 136 (přízemí) a Infocentrum pod Velvarskou branou.

Pravidla hlasování zůstala stejná, jako v předchozích letech. Znovu použijeme moderní hlasovací metodu D21 pana Karla Janečka, která je jednoduchá, zabraňuje tříštění hlasů, ale také odhaluje kontroverzní možnosti. V našem případě budete moci přidělit 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas. Své kladné hlasy budete moci rozdělit rovnoměrně mezi projekty anebo jednomu z těchto projektů přidělit maximálně 2 kladné hlasy a zbylý kladný hlas jinému projektu. Také budete hlasovat pro projekt, který podle vás není vhodný tzn. použijete 1 záporný hlas.

Zdroj: meuslany.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

X
X