author Image

Integrace Slánska do PID změní jízdní řády a trasy některých spojů