MĚSTSKÉ VANY – KVĚTEN 2021

Velkoobjemové    kontejnery    jsou     určeny    pro    odkládání    objemného   odpadu z domácností – např. starý nábytek, kamna, bedny, matrace, koberce, linolea apod. Do van nepatří stavební odpad, bioodpad, pneumatiky ani nebezpečný odpad!

 

2.5.) Bohumila Kouby (Hnidousy), Družstevní (Vrapice)

3.5.) Vojtěcha Lanny (Ostrovec), V. Zítka – Tolstého (Rozdělov)

4.5.) P. Holého – Dělnická (Kročehlavy), Mostecká – Děčínská (Sítná) 5.5.) U Haldy (Kladno), U Hvězdy 2410 (Kročehlavy)

6.5.) Vašíčkova – Vít. Nezvala (Rozdělov – S), Fibichova – Liebscherova (Habešovna)

9.5.) Bendlova – Koperníkova (Habešovna), Rosálie Hajníkové – Josefa Drmly (Motyčín)

10.5.) Hřebečská – V Bažantnici (okrsek),  Vodárenská 2715 (Kročehlavy)

11.5.) L. Zápotockého – Lad. Ševčíka (Bresson), Žižkova – Václava Beránka (Motyčín) 12.5.) Dr. Steinera – Dělnická (Kročehlavy), Václava Rabase 853 (Kladno)

13.5.) Na Borku – Pcherská (Motyčín), Petrohradská – Havlíčkova (Rozdělov – J)

16.5.) Brožíkova – Mošnova (Kročehlavy), SVJ Poděbr. 3227 a Váňova 3226 (Kladno)

17.5)  Na Růžovém poli – Ukrajinská (okrsek), Štechova 3116 (Kladno) 18.5.)  Braunova – J. Lady (Ostrovec), Budečská – Horymírova (Na šestém) 19.5.) Herbenova – Milady Horákové (Kročehlavy), Havanská (okrsek) 20.5.) Americká – Italská (Kročehlavy), Francouzská (Kročehlavy)

23.5.) F. Plamínkové – Březinova (Výhybka), Brožíkova – Vrchlického (Kročehlavy)

24.5.) Vitry – Pražská (okrsek), Ústecká (Sítná)

25.5.)  Fr. Kosíka (Rozdělov), Obránců míru – Ukrajinská (okrsek) 26.5.) Dánská 2272 (Kročehlavy),  Brjanská (Rozdělov – S)

27.5.) Kulhánkova – Dlouhá (Kročehlavy), Italská 2314 (Kročehlavy)

30.5.)  Rybná (Štěpánka), SVJ Estonská 2569 (okrsek)

31.5.) Kordačova 1172 (Rozdělov – S), Švédská – Americká (Kročehlavy)

 

 

Od pondělí do pátku bude v daný den první ze dvou v rozpisu uvedených městských van na stanovišti od 16.00 do 18.00 hodin a druhá od 17.00 do 19.00 hodin. O víkendu bude první ze dvou městských van uvedených v rozpisu na daném stanovišti od 8.00 do 10.00 hod. a druhá od

9.00 do 11.00 hodin.

Plně nevyužité vany objednané jednotlivými SVJ (v rozpisu je uvedeno SVJ a č.p. bytového domu) mohou doplnit odpadem i ostatní občané Kladna.

Veškeré  informace  o  odpadech  naleznete  ve  spodní  části  hlavní  stránky  města  www.mestokladno.cz pod logem Kladno třídí odpady.