MĚSTSKÉ    VANY

DUBEN AŽ ČERVEN 2020

 

 

Mobilní sběrné dvory jsou určeny kladenským občanům pro odkládání nebezpečných odpadů, elektronických odpadů a jedlého oleje a tuku. Za přítomnosti proškolené obsluhy zde můžete odevzdat: Barvy, lepidla, pesticidy, rozpouštědla, převodové a mazací oleje, olejové filtry, zářivky a výbojky, tonery, nebezpečnými látkami znečistěné obaly, suché baterie (monočlánky) a autobaterie, drobná a větší elektrozařízení (varné konvice, žehličky, mobilní telefony, radia, televize, počítače, lednice, pračky, sporáky, myčky..… aj.) a jedlý olej a tuk. Do mobilního sběrného dvora nepatří žádné stavební odpady obsahující nebezpečné látky (asfaltová lepenka, eternit, skelná vata) ani pneumatiky. Veškeré informace o odpadech naleznete ve spodní části hlavní stránky města www.mestokladno.cz pod logem Kladno třídí odpady.

 

 

den datum čas místo
duben květen červen
úterý   2.6. 13:00 – 17:00 Na Kovárně – parkoviště / Kročehlavy
1. sobota 2.5. 6.6. 8:00 – 12:00 Havlíčkovo nám. / Švermov
úterý 5.5. 9.6. 13:00 – 17:00 Na Kovárně – parkoviště / Kročehlavy
2. sobota 11.4. 9.5. 13.6. 8:00 – 12:00 náměstí Svobody  – tržiště / Kladno
úterý 14.4. 12.5. 16.6. 13:00 – 17:00 Na Kovárně – parkoviště / Kročehlavy
3. sobota 18.4. 16.5. 20.6. 8:00 – 12:00 Ukrajinská – Obránců míru / okrsek
úterý 21.4. 19.5.  

23.6.

13:00 – 17:00 Na Kovárně – parkoviště / Kročehlavy
4. sobota 25.4. 23.5. 27.6. 8:00 – 12:00 Na Kovárně – parkoviště / Kročehlavy
  úterý 28.4.  26.5. 30.6.   13:00 – 17:00   Na Kovárně – parkoviště / Kročehlavy