Přírodní rezervace Záplavy se nachází severně od obce Kamenné Žehrovice na katastrálním území Kamenné Žehrovice, Srby u Tuchlovic a Tuchlovice vorese Kladno ve Středočeském kraji. Rezervace byla ustanovena vyhláškou Okresního národního výboru v Kladně 15. 2. 1985.

Předmětem ochrany je vodní nádrž Turyňský rybník, zdejší ptačí hnízdiště a refugium. Během průzkumu, provedeného roce 1989, bylo na území přírodní rezervace registrováno 176 druhů ptáků, z toho 60 druhů hnízdících. Z kategorie silně ohrožených druhů se zde vyskytoval pisík obecný, chřástal vodní a ledňaček říční, z ohrožených druhů pak kormorán velký, pochop rákosní, potápka roháč a potápka malá. V přírodní rezervaci bylo nalezeno pět druhů ohrožených obojživelníků – čolek obecný, kuňka obecná, ropucha obecná, skokan štíhlý a kriticky ohrožený skokan skřehotavý. Pokud jde o flóru, na lokalitě se vyskytuje chráněný prstnatec májový z čeledi vstavačovitých.

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Your request has been submitted successfully.

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing