Přírodní rezervace Záplavy se nachází severně od obce Kamenné Žehrovice na katastrálním území Kamenné Žehrovice, Srby u Tuchlovic a Tuchlovice vorese Kladno ve Středočeském kraji. Rezervace byla ustanovena vyhláškou Okresního národního výboru v Kladně 15. 2. 1985.

Předmětem ochrany je vodní nádrž Turyňský rybník, zdejší ptačí hnízdiště a refugium. Během průzkumu, provedeného roce 1989, bylo na území přírodní rezervace registrováno 176 druhů ptáků, z toho 60 druhů hnízdících. Z kategorie silně ohrožených druhů se zde vyskytoval pisík obecný, chřástal vodní a ledňaček říční, z ohrožených druhů pak kormorán velký, pochop rákosní, potápka roháč a potápka malá. V přírodní rezervaci bylo nalezeno pět druhů ohrožených obojživelníků – čolek obecný, kuňka obecná, ropucha obecná, skokan štíhlý a kriticky ohrožený skokan skřehotavý. Pokud jde o flóru, na lokalitě se vyskytuje chráněný prstnatec májový z čeledi vstavačovitých.

Ohodnoťte nás a napište recenzi

Vaše hodnocení pro tento zápis

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Vaše recenze by měla mít délku alespoň 140 znaků

building Jste majitel nebo zde pracujete? Ověřte zápis! Ověřte zápis!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.

X
X