Národopisné muzeum v Třebízi bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1975 jako součást Vlastivědného muzea ve Slaném. Charakteristická česká náves malé zemědělské obce Třebíz, ležící na rozhraní středních a severních čech, zůstala neporušena díky tomu, že lipská silnice budovaná v polovině 18. století a nyní silnice 1/7 byly řešeny mimo střed obce. Tím zůstala zachována její původní sídelní situace. Uprostřed třebízské návsi se zachoval rybníček s brodištěm a v jeho sousedství stojí jednoduchá barokní stavba kostelíka sv. Martinaz roku 1754 s pozdně barokním oltářem s obrazem Nanebevzetí sv. Martina. Poblíž kostela na návsi je v rozsoše malá zvonička se zvonkem s datací 1932. Na návsi také najdeme výklenkovou barokní kapličku Nejsvětější Trojice z 18. století. Kaplička stojí v místech, kudy vedla původní stará cesta. Součástí této kapličky je kašna, kam přitéká voda z “třebízské studánky”, známé z pověsti Královka, jak ji ve svém díle zaznamenal Václav Beneš Třebízský.

Svou výstavností upoutá na severní straně třebízské návsi výstavný Cífkův statek, č. p. 1, s barokním štítem a klenutou bránou. Prostorný dvůr, účelně komponovaný zaujme uspořádáním obytných a skladištních prostor, kde ke komunikačnímu účelu slouží zachované pavláčky. Jádro usedlosti pochází z konce 16. století a jsou zde zachovány pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. Dochovala se i černá kuchyně. Cífkův statek je pozoruhodný doklad lidového stavitelství, jak po stránce výtvarné, tak i národopisné. Svou architektonickou hodnotou i dochovaným celkem hospodářských budov vytváří jedinečnou památku barokní zděné lidové architektury na Slánsku.

Stacks Image 2

V těsném sousedství Cífkova statku se nachází Šubrtův statek, č. p. 2, s obytným stavením ze začátku 19. století. Objekt statku slouží jako technické zázemí muzea.

V severní frontě třebízské návsi, v původním výměnku malé selské usedlosti, č. p. 4, je zařízen interiér vesnického krámku, jehož vybavení pochází z obce Stehelčeves (okres Kladno). Je zde vystaveno vše, co se v krámku na vesnici prodávalo (nádobí, nitě, knoflíky, cylindry, košťata, školní potřeby, petrolej aj.).

Menší usedlosti jsou situovány na východní a západní straně návsi. Na konci 18. století a na začátku 19. století byla u některých statků přistavěna chudší obydlí pro výměnkáře nebo pro ubytování rodin čeledi, sloužících na statcích. K nim patří i ševcovna umístěná v chalupě patřící ke statku č. p. 10. Ševcovské nářadí v interiéru nám připomíná, že posledním obyvatelem tohoto obydlí byl švec.

Dalším objektem východní strany návsi, v těsném sousedství ševcovny, je výměnkářská chalupa č. p. 63 pocházející z první poloviny 19. století a patřící k usedlosti č. p. 11. Počátku 19. století odpovídá i vybavení interiéru. Na jižní straně návsi byla, zřejmě v polovině 18. století, postavena řada chalup, z nichž se v původním stavu mimo jiné zachovala chalupa č. p. 19. Zde se v roce 1849 v rodině krejčího Václava Beneše, narodil syn Václav, pozdější spisovatel a kněz Václav Beneš Třebízský.

Stacks Image 3

Rodný dům Václava Beneše Třebízského č. p. 19, je jedním ze tří řemeslnických domků zachovaný v původní zástavbě návsi. Domek má v přízemí jednu obytnou místnost se záklopovým stropem. V patře, přístupném ze dvora po dřevěných schodech s pavláčkou, jsou vystaveny památky na spisovatele včetně jeho díla. O založení Památníku V. B. Třebízského se zasloužil v roce 1904 Jindřich Šimon Baar, který byl v té době farářem v sousedních Klobukách.

Obec Třebíz se nachází v krajině s nedostatkem dřeva. Uplatnění zde našla česká lepenice, dosud viditelná na hospodářských budovách, především ve štítě stodol. U výstavných statků převažují kamenné prvky (pískovcová ostění dveří, kamenná okénka, vročení), ale i štíty s bránou.

Národopisné muzeum ve Třebízi zachovává vnější vzhled lidových staveb a ve vybraných interiérech názorně dokládá způsob bydlení i života vesnické rodiny. Hospodářské budovy spolu se zemědělským nářiadím starším i novějším dokládají podmínky, potřeby i výsledky rolnické práce. Kromě zemědělství a lidové architektury dokumentuje muzeum vesnická řemesla a obchod. Sleduje život na vesnici v jeho radostech i starostech.

Při vzniku muzea byl stanoven záměr ukázat možnost komplexní regenerace životního prostředí naší vesnice a spojit současný život a jeho podmínky v souladu s odpovídajícím využitím a respektováním kulturně významné historické památky.

Sdílejte dále :-)

Ohodnoťte nás a napište recenzi

Vaše hodnocení pro tento zápis

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Vaše recenze by měla mít délku alespoň 140 znaků

building Jste majitel nebo zde pracujete? Ověřte zápis! Ověřte zápis!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.

X
X