V Městském muzeu si můžete prohlédnout stálou expozici představující historii města Velvary a jeho okolí. Expozice je instalovaná v šesti místnostech.

Ve vstupní místnosti Vás uvítá výstava obrazů Jiřího / Georga / Karse,  jednoho z představitelů Pařížské školy a přítele M. Utrilla. Výstava jeho obrazů pokračuje v krásném secesním sále. Ve stejném sále se konají koncerty, přednášky a besedy.

U vstupu do druhé místnosti se dozvíte, proč jsou Velvary spjaty se vznikem dobrovolného hasičstva, a zjistíte, jak legionáři ovlivnili historický vývoj Českých zemí.

Expozice ve druhé místnosti Vás pomocí archeologických nálezů provede nejstarším osídlením velvarského regionu od doby kamenné až po raný středověk. Jsou zde ukázky keramiky, kamenných i kovových nástrojů, římské a středověké mince. Seznámíte se zde také s vývojem města a životem obyvatel od 13. století až do konce 17. století. Zajímavostí je tzv. malovarský cínový poklad, jehož část je od konce roku 2011 trvale vystavena v expozici. Alespoň ve fotografii si můžete prohlédnout vzácný velvarský renesanční rorátník z konce 16. století. Kniha je uložena v SOA Praha, SOkA Kladno, fond Mariánské bratrstvo.

Další místnost je věnována životu ve městě v 19. století a na počátku 20. století. Uvidíte zde ukázky historického nábytku, odívání i hudebních nástrojů. Součástí expozice jsou soubory obrazů s náboženskou tématikou ze 17. a 18. století a děl významných českých autorů z 2. pol. 19. až počátku 20. století, odkázaných muzeu ve 40. letech 20. století sběratelem Oldřichem Brtníkem.

Součástí další expozice je poznání běžného života v období 1.republiky ve Velvarech a přilehlém okolí. Jsou zde ukázky z oblasti mužské i ženské módy, průmyslu tohoto regionu či například vyobrazení dětství v tomto období.

V místnosti za expozicí 1.republiky se nachází pozůstatky baroka ve Velvarech. Místnosti dominuje krásný barokní strop s malbami opředený mnoha příběhy. Dále zde můžete vidět malé barokní varhany, ukázky svatých nebo se můžete něco dozvědět o stavbě Mariánského sloupu, jež stojí na náměstí.

Poslední místností je „stará škola“. V ní se nachází dobové školní lavice z nedaleké Kmetiněvsi a jsou zde umístěny i popisky vývoje školství ve Velvarech.

Dále lze navštívit renesanční Pražskou bránu, seznámit se s historií středověkého městského opevnění a Galerii Na špýcharu v areálu bývalého děkanství, kde je etnografická expozice a obrazy Jiřího Corvina.

V muzejní galerii se uskutečňují krátkodobé výstavy prací především regionálních výtvarníků.

Muzeum poskytuje poradenské a badatelské služby z oboru historie a pořádá pro zájemce vlastivědné vycházky po městě.

V pokladně muzea lze zakoupit historickou literaturu s regionální tematikou, pohledy, propagační materiály týkající se malíře Jiřího Karse, turistické známky, karty, vizitky a keramické suvenýry.

 

 

Otevírací doba
Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý – středa 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
čtvrtek 9:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Pátek – Sobota 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Neděle zavřeno zavřeno

Poslední prohlídka je jednu hodinu před zavírací dobou.
V den státního svátku je zavřeno.

VSTUPNÉ

Muzeum jako celek ( historická expozice v Pražské ulici, obrazy Jiřího Karse,  expozice v Galerii Na špýcharu etnografie a obrazy Jiřího Corvina , výstava v muzejní galerii)

 • Dospělí                                                                                                              50 Kč
 • Děti, studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P                    30 Kč
 • držitelé členského průkazu AMG ČR                                               zdarma
 • Děti do 6 let                                                                                                 zdarma
 • Školní skupiny, dětské oddíly zájmové činnosti                             300 Kč

Prohlídka muzea v Pražské ulici  -historická expozice a obrazy Jiřího Karse

 • Dospělí                                                                                                              20 Kč
 • Děti, studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P                    10 Kč
 • držitelé členského průkazu AMG ČR                                               zdarma
 • Děti do 6 let                                                                                                zdarma
 • Školní skupiny, dětské oddíly zájmové činnosti                             100 Kč

Prohlídka  Galerie Na špýcharu – etnografická expozice a obrazy Jiřího Corvina

 • Dospělí                                                                                                               20 Kč
 • Děti, studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P                     10 Kč
 • držitelé členského průkazu AMG ČR                                               zdarma
 • Děti do 6 let                                                                                                zdarma
 • Školní skupiny, dětské oddíly zájmové činnosti                            100Kč

Prohlídka výstavy v muzejní galerii

 • Jednotné vstupné                                                                                         10 Kč
 • držitelé členského průkazu AMG ČR                                            zdarma
 • Děti do 6 let                                                                                              zdarma
 • Školní skupiny, dětské oddíly zájmové činnosti                          100 Kč

Vlastivědné vycházky po Velvarech (nutno předem objednat, provádí se skupiny od 5 lidí výše)

 • Dospělí                                                                                                           30 Kč
 • Děti a studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P               20 Kč
 • držitelé členského průkazu AMG ČR                                           zdarma
 • Děti do 6 let                                                                                            zdarma

Vstup na Pražskou bránu

 • Jednotné vstupné                                                                                   10 Kč
 • držitelé členského průkazu AMG ČR                                            zdarma
 • Děti do 6 let                                                                                             zdarma

Při zakoupení jakékoliv vstupenky do muzea je vstup na Pražskou bránu zdarma.

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Your request has been submitted successfully.

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing