Historie školy

Naše škola se nachází v části Kladna zvané Rozdělov. Původně zalesněné území koupili v roce 1705 Benediktini z Břevnova. Postupně zde začali hospodařit a vzhledem k nedostatku pracovních sil „rozdělovali“ pozemky novým osadníkům. V roce 1814 měla osada 15 domů a 114 obyvatel. Samostatnou obcí se Rozdělov stal v roce 1874. Prudký nárůst obyvatel přišel s industrializací Kladenska, zejména po otevření blízkého kamenouhelného dolu MAX po roce 1888. Ve čtyřicátých letech dvacátého století byl Rozdělov sloučen s Kladnem a stal se jednou z jeho městských částí.

Naše škola byla otevřena 10.února 1964 pod názvem 12.Základní devítiletá škola Kladno. „Dvanáctka“ či „Pavilonka“ zahájila svoji činnost se 734 žáky a bez tělocvičny. Ta byla dostavěna a uvedena do provozu až v následujícím školním roce. Kapacita školy byla původně stanovena na 900 žáků.

V roce 1995 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací s názvem Základní škola Kladno, Brjanská 3078.

Specialitou školy se od šk.roku 1975-1976 staly sportovní třídy se zaměřením na lední hokej. Ve spolupráci s hokejovými kluby POLDI a PZ Kladno byl vytvořen obdivuhodný systém, který vyprodukoval množství vynikajících hráčů a reprezentantů Československa a České republiky. Tato tradice byla zpřetrhána v roce 1997, kdy byly tyto třídy přesunuty na dnes již neexistující 3.ZŠ. Ve školním roce 2005-2006 se k nám hokejisté opět vrátili (6.-9.roč.). Od šk.roku 2010-2011 dochází k negativním změnám v systému a z řady důvodů se komplikuje otevírání nových sportovních tříd. V letech 2010-2014 se podařilo otevřít jen některé třídy. Zlom přináší až rozhodnutí hokejového klubu řešit neuspokojivý stav hokejové mládeže (šk.r. 2014-2015). Najednou se podařilo otevřít 1.,2. a 3. třídu zaměřenou na lední hokej. V současné době (r.2015) již existují čtyři sportovní třídy a na jejich nárůstu společnými silami s HC a rodiči pracujeme.

Na základě situace, která nastala v r.2013-2014 – ukončení činnosti logopedických tříd na jedné z kladenských škol, se na nás začali obracet zákonní zástupci dětí i zřizovatel, zda bychom na naší škole nezřídili tyto třídy. Vzhledem k tomu, že máme dostatečnou prostorovou kapacitu, kvalitní pedagogické vedení i odborné asistenty pedagoga, zajišťujeme péči o děti s vadami řeči od 1. do 3.ročníku.

V souvislosti s tím bylo od šk.r. 2015-2016 otevřeno odborné pracoviště –Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči, které pečuje o klienty spadající nejen pod naši školu, ale poskytuje služby celému regionu. Zřídili jsme funkci školního psychologa.

Zaměření školy

Základní škola Kladno, Brjanská 3078 je právním subjektem – příspěvkovou organizací. Je plně organizovanou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem, sportovními třídami zaměřenými na lední hokej a logopedickými třídami. V areálu školy se nachází Speciální pedagogické centrum zaměřené na logopedickou problematiku.

Škola se nachází v blízkosti sídliště v okrajové části města, odkud pochází většina žáků školy. Vzhledem ke své poloze a zaměření některých tříd přijímá často i žáky dojíždějící. Naši školu navštěvuje zhruba 500 žáků. Areál školy je umístěn nedaleko lesa. Škola je dobře dostupná MHD, linkovými autobusy z blízkých obcí a Prahy. Nedaleko školy se nacházejí dvě vlakové stanice. Výhodou jsou bezpečné přechody na komunikacích v okolí školy.

Areál školy je rozdělen do osmi pavilonů, ve kterých se kromě běžných učeben nacházejí i specializované učebny vybavené interaktivními tabulemi nebo projektory s přístupem na internet pro potřeby výuky. Sportovní zázemí školy tvoří plně vybavený pavilon tělocvičny s parketovým povrchem, přetlaková hala s umělým povrchem, venkovní zrekonstruovaná sportoviště s atletickým oválem a dopravní hřiště. Školní družina je umístěna samostatně v jednom z pavilonů, k dispozici má tři místnosti.

Škola má vlastní školní kuchyni s jídelnou vybavenou čipovým objednávkovým systémem. Místnost jídelny je využívána i pro prezentaci prací žáků školy. Během velkých přestávek zde škola zajišťuje pro své žáky pitný režim, je zde umístěn nápojový automat.

Škola má kvalitní hygienické zázemí (zrekonstruovaná WC, šatny a sprchy v pavilonu tělocvičny, oddělená WC a sprcha pro zaměstnance v hlavním pavilonu) Vzhledem ke stavební dispozici školy a přecházení žáků do odborných učeben jsou místo šaten na chodbách šatnové bloky pro odložení obuvi a svrchního oblečení.

Pavilony jsou umístěny na rozlehlém pozemku, jehož součástí je jabloňový sad a velké plochy udržovaných trávníků a okrasné zeleně. Areál umožňuje v letních měsících i venkovní výuku. V průběhu velké přestávky se žáci pohybují na nádvoří školy.

Žákům i učitelům je k dispozici školní knihovna, v poledních pauzách je žákům pravidelně umožněn přístup na internet a ke školním výukovým programům, otevřena jsou krytá sportoviště, učebna výtvarné výchovy a zpřístupněn školní klub, který slouží i pro další volnočasové aktivity žáků.

Škola nemá bezbariérový přístup, přesto je schopna poskytnout vzdělávání i žákům se zdravotním handicapem.

________________________________________
Jste majitel nebo zaměstnanec této firmy? Doplňte do zápisu kontaktní údaje, otevírací dobu, fotografie, videa, a další důležité informace …. a získávejte více zákazníků. Stačí kliknout v pravé dolní části stránky na odkaz ověření nebo napište email na profil@nasekladno.cz
________________________________________

Ohodnoťte nás a napište recenzi

Vaše hodnocení pro tento zápis

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Vaše recenze by měla mít délku alespoň 140 znaků

building Jste majitel nebo zde pracujete? Ověřte zápis! Ověřte zápis!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.

X
X