Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace, zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku a základní vzdělávání žáků od prvního do devátého ročníku. Důsledně a všestranně připravujeme naše žáky pro další studium a praxi. Naše škola sídlí v budově, která patří Statutárnímu městu Kladnu a nachází se v samém centru města, přímo proti obchodnímu centru Billa. Je nejstarší školou ve městě. Úplně v počátcích zde byla mateřská školka, posléze chlapecká škola. Žákem školy byl i slavný autor Krtečka pan Zdeněk Miler. Zřizovatelem školy je město Kladno a statutárním zástupcem ředitelka školy.

Součásti školy:

  • Základní škola – kapacita 330 žáků
  • Školní družina – kapacita 145 žáků
  • Mateřská škola – kapacita 78 dětí
  • Školní jídelna – výdejna

K výuce je využíváno celkem 15 učeben, z toho dvě učebny tzv. jazykové slouží při dělení žáků do skupin na výuku jazyků. Najdete zde i řadu odborných pracoven např. učebnu přírodopisu, českého jazyka s knihovnou, matematiku, fyziku, kuchyňku a třídu vybavenou IT technikou a jednou mobilní učebnou s tablety. Ve všech učebnách jsou k dispozici dataprojektory nebo SMART tabule, které vyučující smysluplně využívají. V průběhu školního roku škola pořádá projektové dny napříč všemi ročníky. Tyto projektové dny mají různá zaměření např. jazykové znalosti a dovednosti, ochrana přírody, historické znalosti v souvislostech apod.

Školu v současné době navštěvuje 330 žáků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola – základ života“. Ve škole působí tým pedagogů, kteří vzájemně spolupracují a snaží se vytvořit pro žáky přátelské a bezpečné prostředí. V tomto týmu pracuje výchovná poradkyně, školní metodik primární prevence, koordinátor ICT, pět asistentek pedagoga a školní psycholog.

Snažíme se vést žáky k samostatnosti, aktivitě, kreativitě, spolupráci, vzájemné toleranci a trpělivosti. Pro nadané žáky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Spolupracujeme se specializovanými pracovišti, např. Pedagogicko – psychologickou poradnou Kladno a Pedagogicko – psychologickou poradnou STEP s.r.o.

Nezanedbáváme ani pohybový rozvoj dětí mladšího školního věku. Jsme zapojeni do projektu „ Děti na startu“. Tento celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. O přestávkách se mohou děti za příznivého počasí sportovně vyžít na školním dvoře, kde jsou jim umožněny pohybové aktivity.

Pro děti druhého stupně organizujeme každoročně „Ekologický kurz“ v přírodě.

Vzdělávání se snažíme doplňovat bohatou nabídkou zájmových kroužků, které jsou realizovány v odpoledních hodinách v budově školy.

V loňském školním roce jsme získali dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči. Tato dotace nám pomáhá zkvalitnit naši odbornou způsobilost formou dalšího vzdělávání a doplnit náš tým novými potřebnými pozicemi (školní asistent v MŠ a školní psycholog). Ve školním roce 2018/2019 se zaměříme prioritně na lepší spolupráci s rodiči nabídkou pravidelných společných setkávání.

Jsme školou, která chce poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a zejména pro uplatnění v životě.

 

________________________________________
Jste majitel nebo zaměstnanec této firmy? Doplňte do zápisu kontaktní údaje, otevírací dobu, fotografie, videa, a další důležité informace …. a získávejte více zákazníků. Stačí kliknout v pravé dolní části stránky na odkaz ověření nebo napište email na profil@nasekladno.cz
________________________________________

Ohodnoťte nás a napište recenzi

Vaše hodnocení pro tento zápis

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Vaše recenze by měla mít délku alespoň 140 znaků

building Jste majitel nebo zde pracujete? Ověřte zápis! Ověřte zápis!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.

X
X