Charakteristika

Základní škola Kladno, Amálská 2511 byla slavnostně otevřena jako II. měšťanská chlapecká škola v Kladně 4. září 1931.

V nynější době je škola součástí výchovně – vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje od 01.01.1995 svým jménem a má právní odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Do sítě škol byla zařazena dne 27.03.1996.

Základní škola poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. poskytuje mravní, estetickou, rodinnou, tělesnou, pracovní, polytechnickou a ekologickou výchovu žáků.

Byla zařazena do skupiny škol se specializací – rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Každoročně je na 2. stupni otevřena jedna třída s tímto zaměřením. Absolventi těchto tříd patří nejen mezi nejlepší žáky naší školy, ale též gymnázií a středních škol. V současné době navštěvuje školu 528 žáků.

Škola má 18 tříd v 9 ročnících. Vyučuje zde 34 pedagogů, včetně vychovatelek školní družiny. Do té je zapsáno 175 žáků rozdělených do 5 oddělení. Chod školy zabezpečuje 13 provozních zaměstnanců. Škola má vlastní školní jídelnu, kde se stravuje cca 450 strávníků včetně dospělých. Škola se může pochlubit dvěma počítačovými učebnami, z nichž každá je využívána nejen pro výuku, ale i k mimoškolní činnosti tj. kroužky výpočetní techniky. Je vybavena odbornými učebnami pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, tělesné výchovy a praktických činností. Součástí školy je školní klub do jehož činnosti je zapojeno 190 žáků.

________________________________________
Jste majitel nebo zaměstnanec této firmy? Doplňte do zápisu kontaktní údaje, otevírací dobu, fotografie, videa, a další důležité informace …. a získávejte více zákazníků. Stačí kliknout v pravé dolní části stránky na odkaz ověření nebo napište email na profil@nasekladno.cz
________________________________________

Ohodnoťte nás a napište recenzi

Vaše hodnocení pro tento zápis

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Vaše recenze by měla mít délku alespoň 140 znaků

building Jste majitel nebo zde pracujete? Ověřte zápis! Ověřte zápis!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.

X
X