Zastupitelstvo města Kladna

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kladna
Navržený program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Kladna
3. Diskuze
4. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2019
⦁ Přijetí a poskytnutí dotací Městem
⦁ Rozpočtová opatření Města na rok 2019
⦁ Určení auditora pro přezkoumání hospodaření Města za rok 2019
5. Majetkové záležitosti
6. Regulační plán Kladno – Vojtěšská huť RP2
⦁ Zadání změn č. 1 Regulačního plánu Kladno – Vojtěšská huť RP2
7. Návrhy ke schválení:
a) Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 49/19/01 „O regulaci rušení nočního klidu“
b) Záležitosti školství na území města Kladna
c) Pojmenování stávajících ulic na území města Kladna
d) Program prevence kriminality pro město Kladno
8. Různé
9. Interpelace
10. Návrh usnesení
11. Závěr

Datum

16. 09. 2019

Čas

16:00 - 19:00
Náměstí starosty Pavla

Místo

Náměstí starosty Pavla
náměstí Starosty Pavla, 272 01 Kladno
Kategorie

Mohlo by Vás zajímat

Napište komentář