Zastupitelstvo města Kladna

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Kladna
3. Složení slibu člena Zastupitelstva města Kladna
4. Diskuze
5. Rozpočet Statutárního města Kladna za rok 2018
– Závěrečný účet Města za rok 2018
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2018
– Účetní závěrka Města za rok 2018
6. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2019
– Přijetí dotací Městem
– Rozpočtová opatření Města na rok 2019
7. Majetkové záležitosti
8. Regulační plán Kladno – Vojtěšská huť RP2
– Návrh zadání změn č. 1 Regulačního plánu Kladno – Vojtěšská huť RP2
9. Návrhy ke schválení:
a) Záležitosti školství na území města Kladna
b) Pravidla na vznik nájmu bytu v domech pro seniory s pečovatelskou službou
c) Pravidla hospodaření s byty v majetku Statutárního města Kladna
10. Různé
11. Interpelace
12. Návrh usnesení
13. Závěr
#zasedani #zastupitelstvo #kladno #otevrenaradnice

Datum

17. 06. 2019

Čas

16:00 - 19:00
Fakulta biomedicínského inženýrství

Místo

Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno
Kategorie

Napište komentář