Výroční fotografování podprůhonského lidu

Zveme všechny současné obyvatele Podprůhonu (malé i velké) k výroční fotografii!
Jistě nás od posledního focení v roce 2008 přibylo! Tomáš Fencl nás seřadí, vyfotografuje a výstupem bude elektronická fotografie pro účastníky a též papírová fotografie pro zájemce.
V případě nevhodného počasí, sledujte FB a www.podpruhon250.cz

Datum

19. 05. 2019

Čas

17:00 - 18:00
Kategorie

Napište komentář