Setkání se sv. Mikulášem

Obec Lány ve spolupráci s hospodou Narpa a s agenturou Diskotačení všechny srdečně zvou na
Setkání se sv. Mikulášem.
Andělské vystoupení se koná a družina sv. Mikuláše se objeví v pátek 6.prosince 2019 od 18:00 hodin na parkovišti před obecním úřadem.
Programem provází Bára Ladrová.
Balíčky opatřené jmény obdarovaných předejte v den akce přímo na baru v Narpě nebo je svěřte pořadatelům až při samotném vystoupení.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro potřeby dokumentace, propagace obce na internetu a občasníku Lánský zpravodaj.

Akce již sknčila

Datum

06. 12. 2019

Čas

18:00

Místo

Lány

Napište komentář