Setkání s veřejností Na Vyhaslém

Jaké jsou plány s revitalizací sídliště Na Vyhaslém?

Téma: Jak je možné zlepšit kvalitu života v okolí? Chtěli byste raději více zeleně, nebo upřednostníte parkovací stání? Chcete více laviček nebo dětských hřišť?
Zapojte se do ankety, která nám bude sloužit jako podklad pro veřejná setkání!

Dotazník k vyplnění je k dispozici na tomto odkazu.
Kdy: 20. března, od 17:00 hod.
Kde: Penzion 68, V. Kratochvíla 1189, Kladno
Kdo:
Dan Jiránek, primátor statutárního města Kladno
Lukáš Hanes, radní pro rozvoj a územní plánování, statutární město Kladno
Anna Gamanová, předsedkyně Výboru ZM pro rozvoj, dopravu a územní plánování, statutární město Kladno
další zástupci vedení města Kladna a městských institucí

Datum

20. 03. 2019

Čas

17:00 - 20:00

Místo

Penzion 68
V. Kratochvíla 1189, 27201 Kladno

Napište komentář