Setkání s občany – Modernizace trati Kladno – Praha

Tato veřejná debata by měla volně navázat na březnové setkání s občany a zástupci SŽDC, a zároveň na odbornou konferenci, která se uskuteční 6. června 2019 v Národní technické knihovně v Praze.
Cílem debaty je vypořádání připomínek veřejnosti a představení dalšího postupu projektu jedné z nejvýznamnějších a nejnákladnějších dopravních staveb v České republice, a to se zaměřením na problematiky týkající se města Kladno a měst a obcí přiléhajících k železniční trati.
Program Setkání
17:00 – 17:10 Úvodní slovo iniciátorů (Přemysl Mališ, Vojtěch Munzar)
17:10 – 17:20 Pohled města Kladno (Dan Jiránek – Kladno)
17:20 – 17:30 Standardy obsluhy nové trati (ROPID/IDSK)
17:30 – 17:45 Stručné představení projektu a shrnutí připomínek z březnové diskuse s občany (SŽDC)
17:45 – 18:00 Návrhy technického řešení vypořádání připomínek občanů (Metroprojekt)
18:00 – 19:00 Moderovaná diskuse s občany města Kladna
#rychlodraha #zeleznice #trat #kladno-praha #modernizace

Datum

19. 06. 2019

Čas

17:00 - 19:00
Náměstí starosty Pavla

Místo

Náměstí starosty Pavla
náměstí Starosty Pavla, 272 01 Kladno

Napište komentář