Science Café Kladno: Chytré polymery a léčba nádorů

Po prázdninové pauze rozjíždíme osmou sezónu Science Café na Kladně.

Zářijové téma? Chytré polymery aneb Jak čeští vědci přispěli k diagnostice a léčbě nádorů

Hostem bude Mgr. Martin Hrubý, DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., oddělení Nadmolekulárních polymerních systémů

Hybridní polymery spojují výhody přírodních polymerů (např. cukrů) a polymerů uměle vyrobených. Podrobněji se podíváme na dvě možnosti jejich využití – zobrazení zhoubných nádorů a jejich metastáz ve spádových lymfatických uzlinách, které usnadňuje práci chirurgů, a kombinaci radio- a imunoterapie zhoubných nádorů.

Datum

24. 09. 2019

Čas

19:00 - 20:30
Fakulta biomedicínského inženýrství

Místo

Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno

Mohlo by Vás zajímat

Napište komentář