Noc kostelů – Libušín

„… Třetí, věkem nejmladší, ale nejmoudřejší se nazývala Libuše. Ta vystavěla též hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž táhne se ke vsi Zbečnu, a podle svého jména jej nazvala Libušín.“ (Kronika Čechů, Kosmas)

Kostel sv. Jiří se nachází uprostřed areálu libušínského hradiště a jeho počátky jsou nepochybně spjaty se vznikem hradiště. Patrocinium tohoto kostela (zasvěcení sv. Jiří) nepochybně dokládá, že se jedná o raně středověké založení a není pochyb, že na jeho místě stál starší předchůdce. Současný kostel sv. Jiří byl postaven v gotickém slohu, ale později byl stavebně upravován. Jedná se o jednoduchou jednolodní stavbu. Jako farní kostel je uváděn v roce 1352 v rejstřících desátků papežských (s poplatkem 30 grošů). Barokní oltář pochází z roku 1683.

Roku 1883 byl kostelík opraven (nový strop, dlažba v presbytáři). Roku 1906 se na kostele objevily trhliny zdí, proto ho nechala Pražská železářská společnost (vlastnila nedaleký důl) na svoje náklady opravit. Roku 1908 byla dána nová střecha. Součástí areálu kostelního hřbitova je dřevěná zvonice postavená na osmiboké podezdívce. V letech 1990 – 1991 proběhly v kostele sv. Jiří dílčí opravy. Později byl několikrát vykraden.

    Zvonice kostela byla v roce 2012 opravena. Ve zvonici však chybí zvony. Jeden dosloužil již dříve a do dnešní doby se nedochoval. Druhý padl za oběť novodobým nájezdníkům v roce 1996. Na pořízení zvonu byla vyhlášena sbírka.

Literatura: Váňa, Zdeněk 1973: Přemyslovský Libušín, Praha. Lutovský, Michal; Slabina, Miloslav; Čtverák, Vladimír; Smejtek, Lubor 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha. Přibyl, Vladimír 1992: Kostel sv. Jiří v Libušíně, Kladno. Podlaha, Antonín 1913: Posvátná místa království Českého, Vikariát Slánský, Praha.

 

 

 

 

 

Program:

 

18:00 18:10 Oficiální zahájení
Úvodní slovo členů Českého svazu ochránců přírody – představení činnosti a plánů pro rok 2019.
18:10 18:45 Komentovaná procházka po naučné stezce okolím kostela
Společně si projdeme naučnou stezku, kterou vybudovali členové ČSOP Kladensko. Procházka bude doplněna komentářem z historie i přírodních zajímavostí týkajících se bývalého hradiště a jeho okolí.
19:00 19:20 Hudební vystoupení – bude upřesněno
19:30 20:00 Komentovaná prohlídka kostela a dřevěné zvonice
Prohlídka kostela sv. Jiří a gotické dřevěné zvonice doprovázené komentářem členů ČSOP Kladensko.
19:40 20:30 Blok zajímavých přírodovědných pokusů
20:30 21:20 Komentovaná prohlídka kostela a dřevěné zvonice
Prohlídka kostela sv. Jiří a gotické dřevěné zvonice doprovázené komentářem členů ČSOP Kladensko.
21:30 22:30 Lightpainting – malování světlem
Workshop malování světlem při snímání fotografie.

Datum

24. 05. 2019

Čas

18:00 - 22:30

Místo

kostel sv. Jiří, hradiště
Libušín

Napište komentář