Noc kostelů – Kladno Švermov

Tento kostel oslavil v roce 2013 100. výročí svého vzniku.

Stavba je dílem stavitele Antonína Procházky mladšího, který musel při stavbě zohledňovat

předpoklad nestabilního podloží (vzhledem k důlní činnosti) a dále předpoklad dalšího růstu obce a zvětšujícího se počtu farníků. Stavba je zpevněna železobetonem. Kostel je situován ve větší vzdálenosti od komunikace a věž posazená tak, aby se dala provést možná přístavba. Dle

Uměleckých památek Čech se jedná o secesní dvoulodí, při pozorném pohledu na stavbu jsou patrny také pseudoslohové vlivy (závěr kostela) a dále lze objevit inspiraci konstruktivismem.

Zařízení kostela je novodobé, nejzajímavější je hlavní pseudogotický oltář z 19. století s vyobrazením svatého Mikuláše, svatého Václava a svaté Ludmily. Tento oltář byl zapůjčen z Karlštejna.

 

18:30 – 19:00 Možnost volné prohlídky kostela, kůru s varhanami a zvonice
19:00 – 19:10 Úvodní slovo
19:05 – 19:15 Ukázky varhanní hudby I
19:15 – 19:35 Barvy a symboly v šatníku katolického kněze – komentovaná prohlídka liturgických oděvů a předmětů
19:35 – 19:45 Ukázky varhanní hudby II.
19:45 – 20:00 Z historie kostela sv. Mikuláše
20:00 – 20:45 Křesťanský kalendář slovem i písní
20:45 – 21:15 Liturgický rok ve středověkých písních
21:15 – 21:45 Ondřej František de Waldt: ukázky z barokního Kázání na den Stětí sv. Jana Křtitele
21:45 – 21:55 Varhanní improvizace
21:55 – 22:00 Závěrečné slovo a požehnání

 

Celovečerní program:

Výstava liturgických oděvů a předmětů, fotografie květinové výzdoby kostela, fotografie z farních táborů a víkendových pobytů pro děti.
Z šatníku katolického kněze – výstava liturgických oděvů a předmětů. Květiny chválí Pána – fotografie květinové výzdoby kostela v průběhu roku .Nejen modlitbou živ je křesťan – fotografie z farních táborů a víkendových pobytů pro děti.
Soutěže a dílny pro děti.

Datum

24. 05. 2019

Čas

18:30 - 22:00

Místo

kostel sv. Mikuláše, Hnidousy

Napište komentář