Noc kostelů – Kladno Rozdělov

Kostel sv. Václava v Rozdělově oslavil v roce 2017 už 90. rok své existence. Vznikl z iniciativy Spolku pro postavení katolického kostela v Rozdělově, kterou podporoval pražský arcibiskup František Kordač († 1934). A tak 10. září 1925 byl položen základní kámen a dva roky nato, 25. září 1927, kostel slavnostně vysvětil právě pražský arcibiskup František Kordač. V předsíni kostela se nachází jeho reliéf od sochaře Břetislava Bendy. Chrám vystavěl kladenský stavitel Josef Picek podle plánů Františka Havleny, autora návrhu budovy pražského semináře. Řezba na hlavním oltáři pochází od rakouského řezbáře Stufflesera. Z uměleckého hlediska je zajímavější výmalba, kterou provedl v intencích #Art deca Antonín Vrbík v roce 1937. Malba připomíná benediktinský patronát – obec Rozdělov založili břevnovští benediktini – jejím hlavním motivem je benediktinský kříž, který rozpoznáme nejen na stropě, ale i na modré „obloze“ kněžiště. Zajímavé je, jak se zde klasický beuronský sloh, který reprezentuje ve své tvorbě právě Antonín Vrbík, proměňuje v Art deco. Plně v intencích beuronského umění však ještě namaloval obraz Piety (1937), který je zavěšen vlevo od vchodu do sakristie. Kříž sv. Benedikta na jižním průčelí kostela byl vztyčen o svatovojtěšském miléniu v roce 1997, liturgické slavnosti tehdy předsedal Anastáz Opasek. V rozdělovském kostele působily významné osobnosti – v letech 1952 až 1958 tajně vysvěcený biskup Ladislav Hlad († 1979) a po něm, v letech 1958 – 1968, spisovatel a básník Jan Lebeda († 1991), pozdější pomocný biskup pražský. Stručné dějiny kostela sv. Václava v Kladně – Rozdělově ve formátu PDF ke stáhnutí zde.

18:00 – 18:50 Mše svatá + mariánské litanie
19:00 – 19:05 Zahájení večerního programu
19:05 – 19:30 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST – pásmo písniček Rozdělovské dětské scholy
19:30 – 20:00 NÁŠ ROZDĚLOVSKÝ KOSTEL – komentovaná prohlídka
Prohlídka ojedinělé církevní architektury ve slohu Art deco a zachráněného Gartnerova varhanního pozitivu z libušínského kostela
20:00 – 20:30 VŠECHNO CO DÝCHÁ, CHVAL HOSPODINA – malý koncert Rozdělovského chrámového sboru
20:30 – 20:50 S VARHANÍKEM NA KŮRU – komentovaná prohlídka varhan (původně v kapli konviktu v Příbrami)
20:50 – 21:15 VARHANY A ZPĚV – komponovaný koncert
21:15 – 21:45 ŠATY PRO MARII – soutěž o moderní šaty pro sochu Cášské Panny Marie
21:45 – 22:15 PANAMA 2019 – o Světových dnech mládeže v Panamě
Promítání fotek a zasvěcené povídání dvou rozdělovských účastnic o světových dnech mládeže v Panamě
22:15 – 22:45 Modlitba se zpěvy z Taizé
Chvíle ztišení a společné modlitby doprovázená písněmi z Taizé
22:45 – 22:45 Zakončení NK

 

 

Celovečerní program:

Zapálení svíček za zemřelé a ty, jež nosíme v srdci
Obrazové pásmo PROZÁŘENI SVĚTLEM / výtvarné práce dětí ZUŠ Buštěhrad z roku 2015
ŠATY PRO MARII / Ukázka soutěžních šatů z Kladna a obrazová reportáž ze soutěže
Doprovodný program pro děti
Prohlídka rozdělovských zvonů a věže
Možnost prohlídky věže kostela a zvonů – pozor, jen do setmění!

 

 

 

Datum

24. 05. 2019

Čas

18:00 - 22:45

Místo

Kostel sv. Václava
Rozdělov

Napište komentář