Martin Nekola: Chicago a jiné metropole české Ameriky

České vystěhovalectví do Spojených států amerických je stále poměrně málo zpracované téma. Autor měl možnost bádat v řadě amerických archivů a získal unikátní prameny, přibližující život krajanských komunit. Chicago se stalo před první světovou válkou jedním z největších českých měst světa. Přednáška představí nejzajímavější události, osobnosti (vč. kladenského rodáka a chicagského starostu Antonína Čermáka) , tiskoviny a organizace, připomene také zásluhy chicagských Čechů na vzniku Československa. Stručně se zmíní také o New Yorku, Clevelandu, St. Louis a Milwaukee, dalších velkoměstech s početnou krajanskou menšinou.
PhDr. Martin Nekola, Ph.D. vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nezávislý badatel, věnuje se československému poúnorovému exilu a krajanům ve světě. Autor téměř tří set odborných a populárně naučných článků a deseti monografií.
Vstupné 50 Kč.

Datum

15. 05. 2019

Čas

18:00 - 19:30
Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Místo

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno

Napište komentář